Παραδείγματα εργασιών

Μερικά παραδείγματα στο R από εργασίες που κατά καιρούς έχουν δοθεί στα μαθήματα. Η λίστα προφανώς είναι ελλιπής.