Η ώρα είναι:

Ανάλυση χρονολογικών σειρών με την R

Η γλώσσα R διαθέτει μια πολύ μεγάλη ποικιλία συναρτήσεων για την ανάλυση χρονολογικών σειρών. Η πλήρης παρουσίαση των δυνατοτήτων της είναι πολύ πέρα από τους σκοπούς αυτής της ιστοσελίδας.