Γραμμικά μοντέλα με την R

Τα γραμμικά μοντέλα (γραμμική παλινδρόμηση) είναι ίσως ο πιο συχνός λόγος χρήσης στατιστικής ανάλυσης στην οικονομετρία και εν γένει στην οικονομική ανάλυση. Τα παραδείγματα που δίνονται εδώ, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν το αντίστοιχο μάθημα στατιστικής ή οικονομετρίας. Προσφέρουν απλά ένα υπολογιστικό υπόβαθρο για να μελετήσετε καλύτερα και σε βάθος τα αντίστοιχα μαθήματα.

Ασκήσεις και παραδείγματα