Η ώρα είναι:

Εισαγωγή στη γλώσσα R

Σημειώσεις από το μάθημα

Ασκήσεις και παραδείγματα