Δομές ελέγχου στο R : for loop

Η απλή περίπτωση for, πχ για τον υπολογισμό των τετραγώνων από το 1 ως το 5:

for (i in 1:5)
{
  print (i*i)
}

[1] 1
[1] 4
[1] 9
[1] 16
[1] 25

Εδώ το i λέγεται μεταβλητή ελέγχου και:

  1. Δεν πρέπει να μεταβάλλεται εντός του βρόγχου, πχ i=i+1 είναι σφάλμα να υπάρχει εντός του βρόγχου
  2. Η μεταβλητή ελέγχου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ποικίλους σκοπούς εντός του βρόγχου, εδώ υπολογίζεται το τετράγωνο

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.