Απλός λογικός έλεγχος με τη συνάρτηση ifelse με την R

Η συνάρτηση:

ifelse(test, val.true, val.false)

Θα εκτελέσει ένα έλεγχο συνθήκης στο test και θα αποδώσει την τιμή val.true αν το αποτέλεσμα είναι αληθές, ή val.false αν το αποτελέσμα είναι ψευδές.

Στην ουσία πρόκειται για μια παρόμοια συνάρτηση με τη συνάρτηση IF του Excel/OpenCalc.

Παραδείγματα:

> ifelse(5>0, 1, 0)
[1] 1
> x <- 2
> ifelse(x>0, 1, 0)
[1] 1
> ifelse(x<0, 1, 0)
[1] 0
> x <- runif(5)
> ifelse(x<0.5, x+1, 0)
[1] 0.000000 1.428848 1.380179 1.465596 1.465604

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.