Ανάλυση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής

Επισκεφτείτε τη σχετική σελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Κατεβάστε τον πίνακα Νο 4: Εποχικά Διορθωμένος Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής.

Από το φύλλο ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ πάρτε τα δεδομένα του δείκτη και κατασκευάστε το σχετικό γράφημα, όπως μπορείτε καλύτερα.

Από το φύλλο ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜ. ΚΛΑΔΩΝ πάρτε τα δεδομένα του δείκτη στην Ενέργεια και κατασκευάστε το σχετικό γράφημα.

Από το φύλλο 2ΨΗΦΙΟΙ ΚΛΑΔΟΙ πάρτε τα δεδομένα του δείκτη 21 (Φαρμοκαβιομηχανία) και κατασκευάστε το σχετικό γράφημα.

Αν μπορείτε, που πρέπει να μπορείτε, υπολογίστε τις μηνιαίες και ετήσιες μεταβολές των αντίστοιχων δεικτών. Το αρχείο της ΕΛΣΤΑΤ δίνει αυτά τα δεδομένα, αλλά θα ήταν καλό να μπορείτε να τα υπολογίσετε.

Επιπλέον ερωτήματα

  1. Τι σημαίνει η μεγάλη πτώση του ΔΒΠ την περίοδο 2009-10;
  2. Πως μπορούμε να βρούμε ποιοι κλάδοι της βιομηχανίες έχουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις από άλλους;
  3. Πως μπορούμε να εντοπίσουμε προβληματικούς κλάδους;
  4. Συνδέεται ο ΔΒΠ με την ανεργία;
  5. Συνδέεται ο ΔΒΠ με τις τιμές στην ενέργεια;

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.