Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

Σχεσιακή άλγεβρα: Κλειστότητα και συμβατότητα τύπου (8:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα κλειστότητα συμβατότητα τύπου

Σχεσιακή άλγεβρα: Οι σχεσιακές πράξεις προβολής και επιλογής (30:56).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα προβολή επιλογή περιορισμός

Σχεσιακή άλγεβρα: Οι συνολοθεωρητικές πράξεις ένωσης, διαφοράς και τομής (26:28).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα ένωση διαφορά τομή

Σχεσιακή άλγεβρα: Καρτεσιανό γινόμενο (16:12).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα καρτεσιανό γινόμενο

Σχεσιακή άλγεβρα: Φυσική σύζευξη (13:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα φυσική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: θ σύζευξη (19:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα θήτα σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Αριστερή εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα αριστερή εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Δεξιά εξωτερική σύζευξη (4:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα δεξιά εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Ομαδοποίηση και συνάθροιση (28:01).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα ομαδοποίηση συνάθροιση group by


cannot execute lg query