Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 17 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "JOIN"

σελίδα 1 σελίδα 2

Σχεσιακή άλγεβρα: Φυσική σύζευξη (13:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα φυσική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: θ σύζευξη (19:04).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα θήτα σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Αριστερή εξωτερική σύζευξη (11:03).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα αριστερή εξωτερική σύζευξη JOIN

Σχεσιακή άλγεβρα: Δεξιά εξωτερική σύζευξη (4:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακή άλγεβρα δεξιά εξωτερική σύζευξη JOIN

SQL-05.1: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων ανά τμήμα με μισθό άνω των 1300 (16:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.2: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, υπάλληλοι που απασχολούνται σε ακριβώς 2 έργα (14:22).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.3: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, έργα με 3 υπαλλήλους του τμήματος 2 (20:48).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.4: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, απασχόληση σε έργα των υπαλλήλων του τμήματος 4 (14:11).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT

SQL-05.5: Παράδειγμα σύζευξης και ομαδοποίησης, πλήθος υπαλλήλων που προσλήφθηκαν το 2002 και εργάζονται σε έργα με πρόοδο κάτω του 75% (18:52).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL σύζευξη ομαδοποίηση καταμέτρηση πλήθους INNER JOIN GROUP BY COUNT