Βρέθηκαν 57 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "SQL"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

SQL-01.1: Δυο λόγια για την SQL, ιστορία και προοπτικές (13:00).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL history

SQL-01.2: Η βάση company για την εκτέλεση των παραδειγμάτων του μαθήματος (15:14).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL company περιγραφή βάσης δεδομένων για τα παραδείγματα

SQL-01.3: Η πρώτη (και πιο απλή) εντολή SQL (3:28).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL απλό παράδειγμα

SQL-01.4: Επιλογή πεδίων από πίνακες στην SQL (17:26).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή πεδίων προβολή project

SQL-01.5: Περιορισμός εγγραφών με τον όρο WHERE (12:33).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών περιορισμός restrict WHERE

SQL-01.6: Απλές συγκρίσεις με ημερομηνίες ή κείμενο (8:20).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών κείμενο ημερομηνίες

SQL-03.1: Γενικά για τις συναρτήσεις συνάθροισης στην SQL (6:58).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης COUNT SUM AVG MIN MAX

SQL-03.2: Παραδείγματα χρήσης συναρτήσεων συνάθροισης (20:21).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης COUNT SUM AVG MIN MAX

SQL-03.3: Χειρισμός τιμών NULL και εφαρμογή συναρτήσεων συνάθροισης σε μοναδικές τιμές (10:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης NULL DISTINCT COUNT SUM

SQL-03.4: Ομαδοποίηση εγγραφών με τη χρήση GROUP BY (11:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση GROUP BY


cannot execute lg query