Η ώρα είναι:

SQL-03.3: Χειρισμός τιμών NULL και εφαρμογή συναρτήσεων συνάθροισης σε μοναδικές τιμές

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 10:29, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης NULL DISTINCT COUNT SUM

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.