Διαλέξεις του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Εδώ θα βρείτε υλικό από τις παρουσιάσεις του μαθήματος. Αν χρειαστεί να τις τυπώσετε, σώστε μερικά δέντρα επιλέγοντας την εκτύπωση 4 ή 6 διαφανειών ανά σελίδα.

Το μεγαλύτερο μέρος των διαλέξεων βασίζονται στο βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL
Μια πρακτική Προσέγγιση
, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται μόνο σε αυτό.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις από εδώ, το διαδικτυακό τόπο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του παν/μίου Ιωαννίνων. Δεν χρειάζεται εγγραφή, μπείτε σαν επισκέπτης. Εδώ ωστόσο υπάρχει, σε μερικές περιπτώσεις, περισσότερο ενημερωμένο υλικό.

Διαλέξεις

Επιπλέον σημειώσεις