Διαλέξεις του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Εδώ θα βρείτε υλικό από τις παρουσιάσεις του μαθήματος. Αν χρειαστεί να τις τυπώσετε, σώστε μερικά δέντρα επιλέγοντας την εκτύπωση 4 ή 6 διαφανειών ανά σελίδα.

Το μεγαλύτερο μέρος των διαλέξεων βασίζονται στο βιβλίο Βάσεις Δεδομένων και SQL
Μια πρακτική Προσέγγιση
, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται μόνο σε αυτό.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις από εδώ, το διαδικτυακό τόπο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του παν/μίου Ιωαννίνων. Δεν χρειάζεται εγγραφή, μπείτε σαν επισκέπτης. Εδώ ωστόσο υπάρχει, σε μερικές περιπτώσεις, περισσότερο ενημερωμένο υλικό.

Διαλέξεις

Σχετικοί εξωτερικοί σύνδεσμοι

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα


cannot execute lg query