Κανονικοποίηση βάσεων δεδομένων

  1. Συναρτησιακές εξαρτήσεις
  2. 1η κανονική μορφή
  3. 2η κανονική μορφή
  4. 3η κανονική μορφή
  5. Διάσπαση σχέσεων χωρίς απώλειες
  6. Μεταφορά δεδοδένων από μη κανονικοποιημένο σε κανονικοποιημένο σχήμα
  7. Μειονεκτήματα μη κανονικοποιημένου σχήματος

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.