Ενημέρωση βάσης δεδομένων με τις εντολές INSERT, DELETE, UPDATE

Ενημέρωση βάσης δεδομένων με SQL.

INSERT για εισαγωγή εγγραφών:

INSERT INTO tablename (column1, column2, ..., columnN)
VALUES (value1, value2, ..., valueN)

DELETE για διαγραφή εγγραφών:

DELETE FROM tablename 
WHERE ...

UPDATE για τροποποίηση εγγραφών:

UPDATE tablename 
SET column=value
WHERE ...

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.