Ερωτήματα επιλογής SQL, λογική σύζευξη και διάζευξη, NULL, ταίριασμα κειμένου, περιοχή τιμών

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζονται διάφορες δυνατότητες της γλώσσας SQL, όσο αναφορά την ανάσυρση δεδομένων από βάσεις δεδομένων. Προς το παρόν, μένουμε σε απλές περιπτώσεις ερωτημάτων με ένα πίνακα.

SELECT ... FROM ... WHERE ...

χρήση DISTINCT, λογικοί τελετές AND και OR, άρνηση με NOT, ταίριασμα κειμένου με LIKE, τελεστής συνόλου με IN, τελεστής περιοχής BETWEEN...AND

Βίντεο από τη διάλεξη

Λύστε και μερικές ασκήσεις εδώ Ασκήσεις SQL: Περισσότερα για τα ερωτήματα επιλογής SQL

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.