Ασφάλεια βάσεων δεδομένων

Δεν ζούμε σε ονειρικό κόσμο. Η ασφάλεια βάσεων δεδομένων και η πιστοποιημένη πρόσβαση είναι απολύτως απαραίτητη.

Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε τόσο για την ασφάλεια σε επίπεδο SQL όσο και για την ασφάλεια σε επίπεδο προγραμμάτων εφαρμογών.

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.