Τα πρώτα ερωτήματα SQL

Στη διάλεξη αυτή παρουσιάζονται τα πολύ βασικά της γλώσσας SQL, όσο αναφορά την ανάσυρση δεδομένων από βάσεις δεδομένων.

SELECT ... FROM ... WHERE ...ORDER BY....

  • SELECT : Επιλογή πεδίων
  • FROM : Καθορισμός πινάκων
  • WHERE : Κριτήρια αναζήτησης
  • ORDER BY : Ταξινόμηση

Παρέδειγμα: Να βρεθεί το όνομα και το επώνυμο των υπαλλήλων με μισθό μεγαλύτερο από 1500:

  SELECT firstname, lastname
    FROM employees
   WHERE salary > 1500 ;

Βίντεο από τη διάλεξη

Δείτε επίσης τις σχετικές ασκήσεις Ασκήσεις SQL: Τα πρώτα ερωτήματα SQL

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.