Ο κωδικός του μαθήματος στο MS teams

SQL-01.9: Εκτέλεση παραδειγμάτων SQL μέσω διαδικτύου ή τοπικών εφαρμογών

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 18:37, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Βάσεις δεδομένων SQL phpmyadmin LibreOffice Base

Παραδείγματα εκτέλεσης ερωτημάτων SQL με τρεις τρόπους:

  1. Πρόσβαση μέσω διαδικτύου και του λογισμικού διαχείρισης διαδικτυακών βάσεων δεδομένων phpmyadmin.
  2. Λήψη και εγκατάσταση της βάσης company σε τοπικό διακομιστή MySQL.
  3. Χειρισμός των πινάκων της βάσης μέσα με το πρόγραμμα Base του Libre/Open Office.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.