Ταξίδι στις βάσεις δεδομένων, δεδομένα, μοντέλα, αρχεία, μετατροπές, διαδίκτυο, λήψη και χειρισμός δεδομένων

Εισαγωγή στις βάσεις δεδομένων, ως αναγκαιότητα για την επαρκή επεξεργασία δεδομένων. Το μάθημα αυτό είναι επίσης μια προσπάθεια σύνδεσης του περιεχομένου του μαθήματος "Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι" του Α' εξαμήνου.

Η στοιχειώδης κατανόηση των βασικών εννοιών που προβάλλονται είναι απολύτως απαραίτητη για την παρακολούθηση της ύλης του μαθήματος.

  1. Αρχεία δεδομένων (.doc, .xls, .txt., .csv, .ods, .pdf)
  2. Μια μικρή βάση δεδομένων για τους φίλους μας
  3. Διαδικτυακές βάσεις δεδομένων (Word Bank, eurostat, datagov, ...)

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.