Όψεις (views) στην SQL

Οι όψεις είναι επώνυμα αποθηκευμένα ερωτήματα SQL και βοηθούν τη λειτουργία μια βάσης δεδομένων σε πολυχρηστικό περιβάλλον. Χρησιμοποιούνται επίσης για απλούστευση πολύπλοκων ερωτημάτων. Συντελούν στη μεγαλύτερη ασφάλεια των βάσεων δεδομένων.

CREATE VIEW viewName AS
SELECT ...
DROP VIEW viewName

Η παρουσίαση βασίζεται στο κεφ. 16 του βιβλίου Βάσεις Δεδομένων και SQL Μια πρακτική Προσέγγιση

Βίντεο από τη διάλεξη

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.