Σχεσιακή άλγεβρα

Διάλεξη για τη σχεσιακή άλγεβρα, ένα μηχανισμό για την εκτέλεση πράξεων ανάμεσα σε σχέσεις μιας βάσης δεδομένων.

Βίντεο από τη διάλεξη (μέρος Α)

Βίντεο από τη διάλεξη (μέρος Β)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.