Το σχεσιακό μοντέλο δεδομένων και οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Περιγραφή του σχεσιακού μοντέλου:

 • Οι κανόνες του Ε. Codd
 • Κεντρικές ιδέες του σχεσιακού μοντέλου
 • Αναπαράσταση της σχέσης ως πίνακα δεδομένων
 • Γνωρίσματα της σχέσης
 • Πεδίο ορισμού των γνωρισμάτων
 • Σχήμα της σχέσης
 • Βαθμός και πληθικότητα της σχέσης
 • Μοναδικότητα των πλειάδων μιας σχέσης
 • 1η κανονική μορφή, ατομικότητα των τιμών
 • Οι τιμές NULL και η τριαδική λογική
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα στη χρήση τιμών NULL
 • Υποψήφιο κλειδιά και υπερκλειδιά μιας σχέσης
 • Πρωτεύον κλειδί μιας σχέσης
 • Ο κανόνας ακεραιότητας των οντοτήτων
 • Ξένα κλειδιά
 • Ο κανόνας ακεραιότητας των αναφορών
 • Σχήμα της βάσης δεδομένων

company SQL

Βίντεο από τη διάλεξη (μέρος Α)

Βίντεο από τη διάλεξη (μέρος Β)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.