Τεχνικές καταγραφής δεδομένων - tidy data

θα στηριχτούμε σε δύο σχετικά άρθρα:

 1. Hadley Wickham,
  Tidy Data,
  Journal of Statistical Software, 2014,
  https://www.jstatsoft.org/article/view/v059i10
 2. Karl W. Broman & Kara H. Woo,
  Data Organization in Spreadsheets,
  The American Statistician, 2018,
  https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00031305.2017.1375989

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.