Περιγραφή και απαιτήσεις του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:19:34, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

ΗΥ-ΙΙ περιγραφή

Γενικές πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με το μάθημα Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων. Επίσης ένας σύντομος οδηγός για να παρακολουθήσετε το μάθημα με επιτυχία και ευχαρίστηση.

Για τον τρόπο βαθμολόγησης και εξέτασης του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2018 ενημερωθείτε από εδώ: Τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης του μαθήματος Διαχείριση Δεδομένων και Βάσεις Δεδομένων.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.