Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

Περιγραφή του μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων για το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων

Οντότητες, συσχετίσεις, κλειδιά, μερική και υποχρεωτική συμμετοχή, μονότιμη και πλειότιμη συμμετοχή, συσσώρευση.

Δείτε επιπλέον ασκήσεις σχετικά με αυτό το μάθημα:

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.