Η ώρα είναι:

Το μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων

Περιγραφή του μοντέλου Οντοτήτων/Συσχετίσεων για το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων

Οντότητες, συσχετίσεις, κλειδιά, μερική και υποχρεωτική συμμετοχή, μονότιμη και πλειότιμη συμμετοχή, συσσώρευση.

Δείτε επιπλέον ασκήσεις σχετικά με αυτό το μάθημα:

Επισυναπτόμενα αρχεία για μεταφόρτωση (download)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.