Βρέθηκαν 5 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "NULL"

SQL-03.3: Χειρισμός τιμών NULL και εφαρμογή συναρτήσεων συνάθροισης σε μοναδικές τιμές (10:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL συναρτήσεις συνάθροισης NULL DISTINCT COUNT SUM

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL, ιστορία και σημασία τους (25:26).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL τριαδική λογική

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Παραδείγματα τιμών NULL (29:42).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL παραδείγματα

Σχεσιακό μοντέλο δεδομένων: Τιμές NULL και διάσπαση πινάκων (10:19).
Tags: Βάσεις δεδομένων σχεσιακό μοντέλο NULL διάσπαση σχέσεων

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL