Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "R"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6

Τερματισμός βρόγχου while με CTRL+D (17:37).
Tags: cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D

Εύρεση μεγαλύτερου όρου από άγνωστο πλήθος αριθμών (9:06).
Tags: cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D μέγιστη τιμή

Υπολογισμός αθροίσματος θετικών/αρνητικών σε βρόγχο do-while (23:12).
Tags: cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D άθροισμα θετικών όρων

Λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc: γενικές παρατηρήσεις (20:52).
Tags: Excel Calc IF NOT AND OR λογικοί έλεγχοι

Εισαγωγή στην R, εγκατάσταση, πρώτες λειτουργίες και απλοί υπολογισμοί (48:17).
Tags: R στατιστική γραφήματα

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: γενικές παρατηρήσεις και πηγές ανοικτών δεδομένων (17:53).
Tags: R στατιστική δεδομένα online databses πηγές δεδομένων ανοιχτά δεδομένα δημόσια δεδομένα

Μια μικρή εισαγωγή στο γραμμικό μοντέλο με την R (1:15:16).
Tags: R στατιστική γραμμικό μοντέλο παλινδρόμηση κλίση ευθείας

SQL-01.5: Περιορισμός εγγραφών με τον όρο WHERE (12:33).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL επιλογή εγγραφών περιορισμός restrict WHERE

SQL-03.4: Ομαδοποίηση εγγραφών με τη χρήση GROUP BY (11:08).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση GROUP BY

SQL-03.6: Μερικά και ολικά αθροίσματα με τη χρήση WITH ROLLUP (7:53).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL ομαδοποίηση ROLLUP GROUP BY.SUM AVG