Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 2 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "NOT"

Λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc: γενικές παρατηρήσεις (20:52).
Tags: Excel Calc IF NOT AND OR λογικοί έλεγχοι

SQL-02.1: Έλεγχος NULL τιμών σε ερωτήματα SQL (14:13).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL NULL έλεγχος NULL IS NULL IS NOT NULL