Τερματισμός βρόγχου while με CTRL+D

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 17:37, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D

Ένας τρόπος να τερματιστεί ο βρόγχος while είναι με τον χαρακτήρα EOF (End Of File), δηλαδή το CTRL+D (ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων CTRL και D).

Δείτε το παρακάτω παράδειγμα άθροισης Ν όρων, η είσοδος τερματίζεται όταν ο χρήστης δώσει CTRL+D.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sum = 0;

  while (cin >> x)
  {
    sum += x;
  }

  cout << "Sum is : " << sum << endl;

  return 0;
}

Εκτέλεση και δοκιμαστική λειτουργία:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
0.3
0.5
1.2
3.2
Sum is : 5.2

Μετά την είσοδο του τελευταίου αριθμού (3.2) ο βρόγχος τερματίζεται με CTRL+D.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.