Τερματισμός βρόγχου while με CTRL+D

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 17:37, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D

Ένας τρόπος να τερματιστεί ο βρόγχος while είναι με τον χαρακτήρα EOF (End Of File), δηλαδή το CTRL+D (ταυτόχρονη πίεση των πλήκτρων CTRL και D).

Δείτε το παρακάτω παράδειγμα άθροισης Ν όρων, η είσοδος τερματίζεται όταν ο χρήστης δώσει CTRL+D.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sum = 0;

  while (cin >> x)
  {
    sum += x;
  }

  cout << "Sum is : " << sum << endl;

  return 0;
}

Εκτέλεση και δοκιμαστική λειτουργία:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
0.3
0.5
1.2
3.2
Sum is : 5.2

Μετά την είσοδο του τελευταίου αριθμού (3.2) ο βρόγχος τερματίζεται με CTRL+D.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.