Εισαγωγή στη C++, τα πρώτα βήματα στον προγραμματισμό