Βρόγχος do while στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 6:27, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος do-while επανάληψη

Η βρόγχος do-while(){} παρέχει επίσης τη δυνατότητα επανάληψης. Ωστόσο:

 • Μια παράσταση (συνήθως συνθήκη) ελέγχει τον τερματισμό του βρόγχου
 • Ο έλεγχος αληθείας της παράστασης εφαρμόζεται αφού ο βρόγχος εκτελεστεί μία φορά, δηλαδή πρώτα εκτελούνται κάποιες εντολές και μετά γίνεται ο έλεγχος αν θα εκτελεστούν και πάλι
Εδώ το πρόγραμμα τυπώνει τα τετράγωνα των ακεραίων 1 ως k, όπυ k ακέραιος μετά το 1:
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  int i = 1, k;

  cin >> k;
  
  do 
  {
    cout << i << "  " << i*i << endl;
    i++;
  } while (i < k);

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος για k=5:

astavrak@demosthenes:~$ g++ program.cpp
astavrak@demosthenes:~$ ./a.out 
5
1    1
2    4
3    9
4    16
5    25

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος για k=0:

astavrak@demosthenes:~$ ./a.out 
0
1    1

Ο βρόγχος εκτελείται μία φορά, αν και η συνθήκη (i<=k) είναι ψευδής (1<=0)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.