Βρόγχος do while στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 6:27, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος do-while επανάληψη

Η βρόγχος do-while(){} παρέχει επίσης τη δυνατότητα επανάληψης. Ωστόσο:

 • Μια παράσταση (συνήθως συνθήκη) ελέγχει τον τερματισμό του βρόγχου
 • Ο έλεγχος αληθείας της παράστασης εφαρμόζεται αφού ο βρόγχος εκτελεστεί μία φορά, δηλαδή πρώτα εκτελούνται κάποιες εντολές και μετά γίνεται ο έλεγχος αν θα εκτελεστούν και πάλι
Εδώ το πρόγραμμα τυπώνει τα τετράγωνα των ακεραίων 1 ως k, όπυ k ακέραιος μετά το 1:
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  int i = 1, k;

  cin >> k;
  
  do 
  {
    cout << i << "  " << i*i << endl;
    i++;
  } while (i < k);

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος για k=5:

astavrak@demosthenes:~$ g++ program.cpp
astavrak@demosthenes:~$ ./a.out 
5
1    1
2    4
3    9
4    16
5    25

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος για k=0:

astavrak@demosthenes:~$ ./a.out 
0
1    1

Ο βρόγχος εκτελείται μία φορά, αν και η συνθήκη (i<=k) είναι ψευδής (1<=0)

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.