Μια δοκιμαστική πρόοδος

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int i;
  float x;
  float max, sum = 0;

  cout << "Enter first value : ";
  cin >> x;
  max = x;
  sum += x;

  cout << "Enter next values " << endl;
  cout << "Press CTRL+D to finish " << endl;
  
  while (cin >> x)
  {
    if (x>max)
    {
      max = x;
    }
    sum += x;
  }

  if (sum > max)
  {
    cout << "Winner is the sum : " << sum << endl;
  }
  else if (max > sum)
  {
    cout << "Winner is the max : " << max << endl;
  }
  else
  {
    cout << "The are the same : " << sum << endl;
  }
  return 0;
}

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.