Μετατροπή ακέραιας διαίρεσης σε δεκαδική στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 3:25, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp float int μετατροπή ακεραίων σε δεκαδικούς

Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς, εκτελεί τη διαίρεση και τυπώνει το αποτέλεσμα.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int a,b;
  
  cout << "Enter a:" << endl;
  cin >> a;
  cout << "Enter b:" << endl;
  cin >> b;
  
  cout << "Result is:" << endl;
  cout << 1.0*a/b << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση:

 
astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
Enter a: 8 
Enter b: 3
Result is: 2.66667 

Πήραμε το σωστό αποτέλεσμα, με αριθμητική κινητής υποδιαστολής: 8/3=2.6667

Το τρυκ που εφαρμόσαμε είναι ο πολλαπλασιαμός ακεραίου με δεκαδικό, που μετατρέπει το αποτέλεσμα σε δεκαδικό. Έτσι η διαίρεση γίνεται από ακέραια δεκαδική, και δίνει δεκαδικό αποτέλεσμα.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.