Πρόσθεση ακεραίων σε C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 15:13, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp πρόσθεση άθροισμα ακεραίων

Ένα απλό πρόγραμμα για την πρόσθεση δύο ακεραίων αριθμών. Για παράδειγμα, δώστε με την εκτέλεση: 1 ENTER, 2 ENTER και θα πάρετε το 3 ως αποτέλεσμα.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
    int a,b;

    cin >> a;
    cin >> b;
    cout << a+b << endl;

    return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση

 
astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
1
2
3

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.