Πρόσθεση ακεραίων σε C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 15:13, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp πρόσθεση άθροισμα ακεραίων

Ένα απλό πρόγραμμα για την πρόσθεση δύο ακεραίων αριθμών. Για παράδειγμα, δώστε με την εκτέλεση: 1 ENTER, 2 ENTER και θα πάρετε το 3 ως αποτέλεσμα.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
    int a,b;

    cin >> a;
    cin >> b;
    cout << a+b << endl;

    return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση

 
astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
1
2
3

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.