Υπολογισμός αθροίσματος με βρόγχο for

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 18:27, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for επανάληψη άθροισμα

Για να υπολογίσουμε το άθροισμα χρειαζόμαστε:

 1. Ένα βρόγχο επανάληψης, για τη διαδοχική λήψη των τιμών προς άθροιση
 2. Μια μεταβλητή-αθροιστή για την αποθήκευση του τρέχοντος αθροίσματος
 3. Η μεταβλητή αθροίσματος πρέπει να πάρει κάποια αρχική τιμή, συνήθως το 0

Στο παρακάτω παράδειγμα υπολογίζεται το άθροισμα 5 δεκαδικών αριθμών:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sum = 0;
  int i;

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
  }

  cout << "The sum is : " << sum << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp 
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1.2
3
2.3               
2                                         
1
The sum is : 9.5 

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.