Υπολογισμός αθροίσματος με βρόγχο for

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 18:27, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for επανάληψη άθροισμα

Για να υπολογίσουμε το άθροισμα χρειαζόμαστε:

 1. Ένα βρόγχο επανάληψης, για τη διαδοχική λήψη των τιμών προς άθροιση
 2. Μια μεταβλητή-αθροιστή για την αποθήκευση του τρέχοντος αθροίσματος
 3. Η μεταβλητή αθροίσματος πρέπει να πάρει κάποια αρχική τιμή, συνήθως το 0

Στο παρακάτω παράδειγμα υπολογίζεται το άθροισμα 5 δεκαδικών αριθμών:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sum = 0;
  int i;

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
  }

  cout << "The sum is : " << sum << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp 
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1.2
3
2.3               
2                                         
1
The sum is : 9.5 

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.