Βρόγχος for στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 20:22, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος for επανάληψη

Η βρόγχος for(){} παρέχει τη δυνατότητα επανάληψης. Εδώ το πρόγραμμα τυπώνει τα τετράγωνα των ακεραίων 1 ως 10

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int i;

  for (i=1; i<=10; i++)
  {
    cout << i << "\t" << i*i << endl;
  }

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος:

astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
1  1
2  4
3  9
4  16
5  25
6  36
7  49
8  64
9  81
10  100

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.