Εύρεση μεγαλύτερου όρου από άγνωστο πλήθος αριθμών

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 9:06, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D μέγιστη τιμή

Θέτουμε τον πρώτο όρο ως μεγαλύτερο.

Διαβάζουμε τη λίστα με τους αριθμούε χρησιμοποιώνας ένα βρόγχο.

Σε κάθε πέρασμα του βρόγχου, ελέγχουμε αν ο τρέχων όρος είναι μαγαλύτερος της μέγιστης τιμής και αν ναι, αλλάζουμε τη μέγιστη τιμή.

Ο βρόγχος τερματίζεται είτε με το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων, είτε με κάποια συνθήκη, είτε -όπως εδώ- με το CTRL-D.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  float x;
  float max;
  
  cin >> x;
  max = x;

  while (cin >> x)
  {
    if (x>max)
    {
      max = x;
    }
  }

  cout << "Xmax = " << max << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση:

astavrak@trapezous:~$ g++ program.cpp
astavrak@trapezous:~$ ./a.out 
1
4                              
2                                         
7                                         
3                                        
Xmax = 7  

Μετά το 3 (τελευταίος όρος) ο χρήστης δίνει CTRL+D οπότε ο βρόγχος while τερματίζεται.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.