Υπολογισμός μέσου όρου σε βρόγχο for

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 17:15, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη for μέσος όρος

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sum = 0, ave;
  int i;

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cin >> x;
    sum += x;
  }
  ave = sum/5;

  cout << "Average is : " << ave<< endl;

  return 0;
}

Ένας άλλος τρόπος:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float ave=0;
  int i;

  for (i=0; i<5; i++)
  {
    cin >> x;
    ave += x/5;
  }

  cout << "Average is : " << ave << endl;

  return 0;
}

Για συνηθισμένα νούμερα και οι δύο τρόποι θα δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.