Αριθμοί κινητής υποδιαστολής (float) στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 1:13, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp float δεκαδικοί αριθμοί

Οι αριθμοί κινητής υποδιαστολής (δεκαδικοί) δηλώνονται ως float. πχ

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  float a,b;

  cout << "Enter a:" << endl;
  cin >> a;
  cout << "Enter b:" << endl;
  cin >> b;
  
  cout << "Result is:" << endl;
  cout << a/b << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση:

 
astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
Enter a:
8
Enter b:
3
Result is:
2.66667

Αν η δήλωση των μεταβλητών γίνει ως float τότε οι πράξεις γίνονται κανονικά ως δεκαδικές.

Βέβαια, μη ξεχνάτε το πρόβλημα της διαίρεσης με το μηδέν:

 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
Enter a:
1
Enter b:
0
Result is:
inf

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.