Το πρόβλημα της ακέραιας διαίρεσης στη C++

Το βίντεο έχει διάρκεια 8:19. Πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.


Cpp ακέραιος διαίρεση πηλίκο υπόλοιπο ακέραια διαίρεση

Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που διαβάζει δύο ακέραιους αριθμούς, εκτελεί τη διαίρεση και τυπώνει το αποτέλεσμα.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{
  int a, b;

  cout << "Compute the division a/b" << endl;
  cout << "Give a : ";
  cin >> a;
  cout << "Give b : ";
  cin >> b;

  cout << "Result : " << a/b << endl;
  //cout << "Remainder : " << a%b << endl;

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση Νο 1:

 
astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
Enter a:
8
Enter b:
2
Result is:
4

Πήραμε το σωστό αποτέλεσμα: 8/2=4

Δοκιμαστική εκτέλεση Νο 2:

 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
Enter a:
8
Enter b:
3
Result is:
2

Το αποτέλεσμα μοιάζει λάθος, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πως εδώ πρόκειται για διαίρεση ακεραίων (το υπόλοιπο της διαίρεσης αγνοείται). Επομένως σωστά λαμβάνουμε 8/3=2!

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.