Καταμέτρηση πλήθους σε βρόγχο do while

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 7:22, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη do-while καταμέτρηση πλήθους

Ένα συχνό ζητούμενο σε βρόγχους while ή do-while είναι η καταμέτρηση του πλήθους των επαναλήψεων, πόσες φορές δηλαδή εκτελέστηκε ο βρόγχος.

Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε έναν καταμετρητή, μια ακέραια μεταβλητή που ξεκινά από το 0 και αυξάνει κατά μία μονάδα σε κάθε επανάληψη.

Δείτε ένα παράδειγμα:

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  int k = 0;

  do
  {
    cin >> x;
    ++k;
  } while (x != 0);

  --k;
  cout << "Numbers entered : " << k << endl;  

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp 
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
1
2
5
0
Numbers entered : 3

Η μείωση κατά μία μονάδα μετά το τέλος του βρόγχου χρειάζεται για να μην καταμετρηθεί το 0, το οποίο δίνεται ως συνθήκη τερματισμού και όχι ως μέρος του αθροίσματος. Ωστόσο μπορούμε να πούμε με ασφάλεια πως ο χρήστης έδωσε 3 αριθμούς και όχι 2.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.