Υπολογισμός αθροίσματος θετικών/αρνητικών σε βρόγχο do-while

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 23:12, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D άθροισμα θετικών όρων

Εδώ ζητείται να υπολογιστούν τα αθροίσματα θετικών και αρνητικών αριθμών (ξεχωριστή άθροιση) για όσους αριθμούς δώσει ο χρήστης μέχρις ότου δοθεί το μηδέν (συνθήκη) τερματισμού.

Χρειάζεται να αρχικοποιηθούν δύο μεταβλητές άθροισης. Επίσης η άθροιση γίνεται μετά από έλεγχο if.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sumPos = 0; 
  float sumNeg = 0;

  do
  {
    cin >> x;
    if (x>0)
    {
      sumPos += x;
    }
    else if (x<0)
    {
      sumNeg += x;
    }

  } while (x != 0);

  cout << "Sum of Positives is : " << sumPos << endl;
  cout << "Sum of Negatives is : " << sumNeg << endl;
  return 0;
}

Εκτέλεση και δοκιμαστική λειτουργία:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
-4.5
2
1.3
-1
1
0
Sum of Positives is : 4.3
Sum of Negatives is : -5.5

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Αναζήτηση στο google.com για παρόμοια θέματα

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.