Υπολογισμός αθροίσματος θετικών/αρνητικών σε βρόγχο do-while

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 23:12, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος επανάληψη τερματισμός CTRL-D άθροισμα θετικών όρων

Εδώ ζητείται να υπολογιστούν τα αθροίσματα θετικών και αρνητικών αριθμών (ξεχωριστή άθροιση) για όσους αριθμούς δώσει ο χρήστης μέχρις ότου δοθεί το μηδέν (συνθήκη) τερματισμού.

Χρειάζεται να αρχικοποιηθούν δύο μεταβλητές άθροισης. Επίσης η άθροιση γίνεται μετά από έλεγχο if.

 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  float x;
  float sumPos = 0; 
  float sumNeg = 0;

  do
  {
    cin >> x;
    if (x>0)
    {
      sumPos += x;
    }
    else if (x<0)
    {
      sumNeg += x;
    }

  } while (x != 0);

  cout << "Sum of Positives is : " << sumPos << endl;
  cout << "Sum of Negatives is : " << sumNeg << endl;
  return 0;
}

Εκτέλεση και δοκιμαστική λειτουργία:

astavrak@apollonia:~$ g++ program.cpp
astavrak@apollonia:~$ ./a.out 
-4.5
2
1.3
-1
1
0
Sum of Positives is : 4.3
Sum of Negatives is : -5.5

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.