Βρόγχος while στη C++

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 34:17, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

cpp βρόγχος while

Η βρόγχος while(){} παρέχει επίσης τη δυνατότητα επανάληψης. Ωστόσο:

 • Η αρχικοποίηση της μεταβλητής ελέγχου γίνεται πριν την έναρξη του βρόγχου
 • Μια παράσταση (συνήθως συνθήκη) ελέγχει τον τερματισμό του βρόγχου
 • Η μεταβλητή ελέγχου μεταβάλλεται μέσα στο βρόγχο
Εδώ το πρόγραμμα τυπώνει τα τετράγωνα των ακεραίων 1 ως 10
 
#include <iostream>

using namespace std;

int main ()
{

  int i = 1;

  while (i <= 10)
  {
    cout << i << "  " << i*i << endl;
    i++;
  }

  return 0;
}

Δοκιμαστική εκτέλεση του προγράμματος:

astavrak@cyril:~$ g++ program.cpp 
astavrak@cyril:~$ ./a.out 
1  1
2  4
3  9
4  16
5  25
6  36
7  49
8  64
9  81
10  100

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.