Η ώρα είναι:

Πηγές οικονομικών δεδομένων στην R: γενικές παρατηρήσεις και πηγές ανοικτών δεδομένων

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 17:53, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

R στατιστική δεδομένα online databses πηγές δεδομένων ανοιχτά δεδομένα δημόσια δεδομένα

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.