Βρέθηκαν 83 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "Βάσεις δεδομένων"

σελίδα 1 σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 4 σελίδα 5 σελίδα 6 σελίδα 7 σελίδα 8 σελίδα 9

Δημιουργία βάσης δεδομένων σε οπτικό περιβάλλον διεπαφής (GUI) παράδειγμα με το libre office base (51:29).
Tags: Βάσεις δεδομένων συσχέτιση περιορισμός κλειδιού πρωτεύον κλειδί ξένο κλειδί PRIMARY KEY FOREIGN KEY libre office GUI διεπαφή χρήστη

Η εντολή CREATE TABLE για τη δημιουργία πίνακα (22:43).
Tags: Βάσεις δεδομένων SQL DDL δημιουργία πίνακα CREATE TABLE database schema

Κατηγορίες ιδιοτήτων στο μοντέλο Οντοτήτων/Συσχετίσεων (19:05).
Tags: Βάσεις δεδομένων μοντέλο Ο/Σ ιδιότητες οντοτήτων απλή ιδιότητα σύνθετη ιδιότητα μονότιμη ιδιότητα πλειότιμη ιδιότητα αποθηκευμένη ιδιότητα παράγωγη ιδιότητα


cannot execute lg query