Η ώρα είναι:

Βρέθηκε 1 αποτελέσμα αναζήτησης βίντεο για "αριθμός"

Άθροιση, καταμέτρηση και μέση τιμή στο Excel/Calc (παράδειγμα με την τουριστική κίνηση στην ΕΕ) (36:12).
Tags: Excel Calc SUM COUNT COUNTA AVERAGE AVERAGEA αριθμός κείμενο κενό