Η ώρα είναι:

Βρέθηκε 1 αποτελέσμα αναζήτησης βίντεο για "καταμέτρηση υπό συνθήκη"

Ασκήσεις καταμέτρησης και άθροισης υπό συνθήκη με λογικές συναρτήσεις στο Excel/Calc (23:42).
Tags: Excel Calc IF SUM COUNT λογικοί έλεγχοι TRUE FALSE καταμέτρηση υπό συνθήκη άθροισμα υπό συνθήκη