Η ώρα είναι:

Βρέθηκαν 7 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "ολοκλήρωμα"

Πλεόνασμα του καταναλωτή: υπολογισμοί με βάση της καμπύλη ζήτησης (51:37).
Tags: Maxima μικροοικονομική πλεόνασμα καταναλωτή καμπύλη ζήτησης εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα

Πλεόνασμα του παραγωγού: υπολογισμοί με βάση της καμπύλη προσφοράς (10:27).
Tags: Maxima πλεόνασμα παραγωγού καμπύλη προσφοράς εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα

Πλεόνασμα καταναλωτή και παραγωγού στην ισορροπία της αγοράς (7:08).
Tags: Maxima πλεόνασμα καταναλωτή πλεόνασμα παραγωγού ισορροπία της αγοράς σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα

Φορολογία και απώλεια πλεονάσματος καταναλωτή και παραγωγού (12:26).
Tags: Maxima πλεόνασμα καταναλωτή πλεόνασμα παραγωγού φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα απώλεια πλεονάσματος

Φορολογικό έσοδο της κυβέρνησης και μετατόπιση της ισορροπίας της αγοράς (27:28).
Tags: Maxima μετατόπιση ισορροπίας ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα φορολογικό έσοδο

Φορολογία και κατανομή φορολογικών βαρών μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού (15:21).
Tags: Maxima ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα κατανομή πλεονάσματος ελαστικότητα

Απώλεια κοινωνικής ευημερίας ως αποτέλεσμα φορολόγησης στην ελεύθερη αγορά (15:21).
Tags: Maxima ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα απώλεια κοινωνικής ευημερίας deadweight loss