Πλεόνασμα του παραγωγού: υπολογισμοί με βάση της καμπύλη προσφοράς

Η πλήρης προβολή του βίντεο απαιτεί σύνδεση

Το βίντεο έχει διάρκεια 10:27, πιθανά να χρειάζεται λίγος χρόνος για την προβολή του.

Maxima πλεόνασμα παραγωγού καμπύλη προσφοράς εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα

Το λάθος στο τίτλο της διαφάνειας είναι προφανές: το πλεόνασμα του παραγωγού υπολογίζεται από την καμπύλη προσφοράς και όχι από την καμπύλη ζήτησης. Ευχαριστώ για την κατανόηση.

Συνδεθείτε για περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης,
σχολιασμοί, εξωτερικοί σύνδεσμοι, βοήθεια, ψηφοφορίες, αρχεία, κτλ.

Creative Commons License
Εκπαιδευτικό υλικό από τον Αθανάσιο Σταυρακούδη σας παρέχετε κάτω από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 License.
Σας παρακαλώ να ενημερωθείτε για κάποιους επιπλέον περιορισμούς
http://stavrakoudis.econ.uoi.gr/stavrakoudis/?iid=401.