Βρέθηκαν 4 αποτελέσματα αναζήτησης βίντεο για "ελαστικότητα"

Φορολογία και κατανομή φορολογικών βαρών μεταξύ καταναλωτή και παραγωγού (15:21).
Tags: Maxima ισορροπία της αγοράς φορολογία σύστημα εξισώσεων εμβαδόν τριγώνου ολοκλήρωμα κατανομή πλεονάσματος ελαστικότητα

Ελαστικότητα συνάρτησης με το Maxima (11:35).
Tags: Maxima elasticity ελαστικότητα συνάρτησης ελαστικότητα

Υπολογισμός της ελαστικότητας ζήτησης ως προς την τιμή με βάση τη συνάρτηση ζήτησης με το Maxima (11:49).
Tags: Maxima elasticity ελαστικότητα ζήτησης ελαστικότητα

Υπολογισμός ελαστικότητας σημείου με χρήση διαφορικού λογισμού στο Maxima όταν είναι γνωστή η συνάρτηση ζήτησης (17:01).
Tags: Maxima elasticity point elasticity ελαστικότητα ζήτησης ελαστικότητα ελαστικότητα σημείου